Asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal este un angajament important și funadamental pentru noi, prin urmare prelucrarea datele dumneavoastră se face în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”) , precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.

În acest document, dorim să vă informăm cu privire la modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal când comandați produse de pe website-ul nostru echipamentelaborator.ro .

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. Vărugăm sa verificați periodic conținutul acestui document pentru a fi cât mai bine informat.

Cine suntem

Website-ul echipamentelaborator.ro este deținut de Global-Step S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în București, Str. Pădurețu nr.7A, sector 6 având C.U.I. 17622563 și număr de ordine în Registrul Comerțului J40/9428/2005 (în continuare „echipamentelaborator.ro” sau “noi“ ). În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

Ne puteți scrie oricând cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră la adresa de email office@echipamentelaborator.ro sau prin poștă/ curier la adresa sediului din București, Str. Pădurețu nr.7A, sector 6 .

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm

Puteți plasa comanda de Bunuri în timpul unui proces de înregistrare ca oaspet sau autentificare. Când vă creați un cont pe website-ul echipamentelaborator.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele.

În cadrul contului aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: telefon mobil, număr telefon, data nașterii, nivelul educației, adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.

Prin plasarea comenzii, ne furnizați informații în legătură cu: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc. Avem nevoie de aceste informații pentru a respecta și a răspunde solicitărilor primite.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dumneavoastră în timpul vizitării wesite-ului nostru pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dumneavoastră. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Aceste date includ: adresele IP (Protocol Internet), data și ora la care ați accesat website-ul, locația geografică a computerului sau a dispozitivului, tipul de browser, sistemul de operare și alte informații despre vizitarea acestui website, de exemplu paginile vizualizate, anunțurile pe care ați dat click. Adresa dumneavoastră IP poate fi, de asemenea, utilizată pentru a diagnostica problemele cu serverul nostru, pentru a administra acest site, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări navigarea unui utilizator pe website, pentru a colecta informații demografice și pentru a ne ajuta să înțelegem preferințele vizitatorilor și nevoile acestora.

Pe website-ul echipamentelaborator.ro putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru crearea de conturi de client, pentru prelucrarea comenzilor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea acestora.

Pentru soluționarea anulării comenzilor sau a problemelor de orice natură referitoare la comanda plasată.

Pentru returnarea produselor conform legii și rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale.

Pentru asigurarea serviciilor de suport.

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre deoarece, ne dorim în permanență pentru clienții noștri cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dumneavoatră de Cumpărăror.

Pentru marketing: dorim să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele care vă interesează, iar în acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile etc) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la produse adăugate în secțiunea “Cont/Coșul meu”.

De asemenea, pentru pentru serviciul newsletter.

Comunicările de marketing au loc doar cu consimțămăntul dumneavoastră dat în prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi; sau prin contactarea noastră prin detaliile de contact descrise mai sus.

Durata de păstrare a datele dumneavoastră cu caracter personal

Ca regulă generală, vom stoca datele dumneavoastră cu caracter personal cât timp aveți un cont în platformă. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

Vă rugăm să consultați mai jos detalierea scopurilor pentru care prelucrăm date și temeiul juridic:

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal

Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dumneavoastră următoarelor categorii de destinatari:

  • furnizorilor de servicii de curierat;
  • furnizorilor de servicii de plată/bancare;
  • furnizorilor de servicii de marketing
  • furnizorilor de servicii IT;
  • altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe teritoriul României.

Există posibilitatea ca în viitor, să transferăm anumite date cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeană sau în afara Uniunii, inclusiv în țări cărora Comisia Europeană nu le-a recunoscut un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal.

Vă aigurăm că vom lua întotdeauna măsuri pentru a ne asigura că orice transfer internațional de date cu caracter personal este gestionat cu atenție cu scopul de a vă proteja drepturile și interesele. Transferurile către furnizorii de servicii și alte părți terțe vor fi întotdeauna protejate prin angajamente contractuale și, după caz, prin alte garanții, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeană sau schemele de certificare.

Vă stăm la dispoziție, dacă doriți să ne contactați în legătură cu oferirea de mai multe informații cu privire la garanțiile pe care site-ul nostru le-a pus în aplicare, oricând, la adresa de email office@echipamentelaborator.ro sau prin poștă/ curier la adresa sediului din București, Str. Pădurețu nr.7A, sector 6 .

Cum protejăm securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Securitatea datelor dumneavostră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi, și de aceea, prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform legislației în vigoare, ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt protejate.

Dorim să vă informăm că datele dumneavostră cu caracter personal sunt stocate pe servere securizate, iar parolele sunt criptate.

Pentru efectuarea plăţilor folosim serviciile procesatorului de plăţi Twispay. Orice informaţii privitoare la plăţi sunt criptate.

Ce drepturi aveți

Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Aveți dreptul să ne cereții să confirmâm dacă vă prelucrăm datele cu carater personal, să vă oferim informații despre datele dumneavoastră, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde am obținut datele dumneavoastră, în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin aceaste politici de confindențialitate.

Aveți dreptul să ne cereți să vă ștergem datele cu caracter personal, în cazul în care nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau dacă v-ați retras consimțământul.

De asemenea, aveți dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și dreptul la portabilitatea datelor.

În cazul în care doriți să faceți o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal o puteți face la adresa de email anspdcp@dataprotection.ro sau pe cale poștală la sediul din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania,cTelefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212 .

Website-ul echipamentelaborator.ro va răspunde solicitărilor dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tărziu de 1 lună. În cazul în care nu ne putem respecta termenul de răspuns, vă vom anunța.