Cumpărătorul are dreptul legal de a renunța la comanda plasată prin efectuarea unui retur de marfă. Acest drept este reglementat de Ordonanța de Urgență nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță.

Contractul la distanță reprezintă orice contract încheiat între profesionist şi consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanţă organizat, fără prezenţa fizică simultană a profesionistului şi a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă, până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul.

Puteți beneficia de acest drept în următoarele condiții:

Returul se poate face în termen de 14 zile de la intrarea fizică în posesia Bunului/ Bunurilor. Cumpărătorul informează Vânzătorul cu privire la decizia sa de retragere din Contract. În acest scop, Cumpărătorul trebuie să completeze formularul de retur care să cuprindă și să-l transmită Vânzătorului prin poștă cu confirmare de primire sau prin e-mail la office@echipamentelaborator:

Motivul pentru care  se face returul mărfii, în cazul în care Cumpărătorul dorește să-l scrie;

Contul IBAN în care urmează să fie virată contravaloarea mărfurilor returnate, Banca la care este  deschis contul, Nume titular cont bancar;

Semnătura Cumpărătorului și data completării formularului.

Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere în conformitate cu dispoziţiile din prezentul articol revine Cumpărătorului.  

Următoarele categorii de produse au condiții speciale de retur și se pot returna doar dacă sunt sigilate/ cutia nedeschisă/ cutia nu prezintă urme în interior că a fost deschisă:

a. Consumabile, reactivi, echipamente și sticlărie achizitionate "la comanda";

b. Produse care nu pot fi returnate din motive de protecție a sanătății sau din motive de igienă;

c. Produse confecționate după specificațiile prezentate de consumator sau personalizate în mod clar;

d. Servicii (testare, asamblare, instalare sau orice alt serviciu prestat către consumator);

e. Produse care prezintă modificări fizice, lovituri, ciobiri, zgârieturi, socuri (nesemnalate ca și defecte estetice din fabrica în primele 24 de ore de la recepționarea produsului).

În toate cazurile de mai sus, cu excepția celui referitor la defectele în perioada de garanție, produsele trebuie returnate în starea în care au fost primite, în ambalajul original și insoțite de toate accesoriile și documentele originale. Deteriorarea produselor sau punerea într-o stare ce face imposibilă revânzarea lor duce la refuzarea returului.

Costul transportului va fi suportat de Cumpărător, iar returul se face la adresa Vânzătorului: Bucureşti Sectorul 6, Str. PĂDUREȚU, Nr. 7A. Te sfătuim să ambalezi Bunul/ Bunurilecât mai bine pentru ca transportul să fie în siguranță.

Vânzătorul rambursează toate sumele pe care le-a primit drept plată din partea Cumpărătorului fără întârziere nejustificată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care este informat de decizia de retragere din contract a consumatorului în conformitate cu art. 11 din Ordonanța de Urgență nr. 34 / 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanță.

Vă rugăm să rețineți că pentru a vă exercita dreptul de retragere trebuie să ne informați  cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din prezentul contract, utilizând o declaraţie neechivocă, de exemplu, o scrisoare trimisă prin poştă, fax sau e-mail. În acest scop, puteţi folosi modelul de retragere alăturat:

Formular retur la achiziție online

Nume:

Prenume:

Email:

Telefon:

Nr. Factură:

Data factură:

Produsul:

Cantitate:

Data livrarii produsului:

Motivul returului:

Observații:

(alt motiv)

Doresc să primesc contravaloarea produsului: da sau nu

Cont nr:

Banca: